Dobra proza. Mocna poezja.
Żywa humanistyka.

Naszym priorytetem jest promowanie literatury wysokoartystycznej i wspieranie najwartościowszych poszukiwań badawczych z zakresu humanistyki. Dowiedz się o nas więcej.

Ur. 14 sierpnia 1941 roku w Podgradecu. Prozaik, poeta, eseista i tłumacz. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy albańskich i macedońskich (pisze w obu językach). Przez szereg lat wykładał literaturę francuską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje. W latach 90. był pierwszym ambasadorem Republiki Macedonii w Paryżu. Opublikował w sumie kilkanaście książek. Największe uznanie przyniósł mu cykl prozatorski Bałkańska Saga, do którego należy m.in. powieść Czasy kóz.

 

Książki:

 Czasy kóz