Dobra proza. Mocna poezja.
Żywa humanistyka.

Naszym priorytetem jest promowanie literatury wysokoartystycznej i wspieranie najwartościowszych poszukiwań badawczych z zakresu humanistyki. Dowiedz się o nas więcej.

Ur. 11 grudnia 1973 roku w Olsztynie. Historyczka literatury, komparatystka, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka kilkudziesięciu prac poświęconych literaturze polskiej XIX i XX wieku oraz polsko-rosyjskim związkom literackim, w tym m.in. książek Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego (2005) i Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską (2015).

 

Książki:

 Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne