O nas

 

 

 

Wydawnictwo

Wydawnictwo Oficyna 21 powstało w 2002 roku. Dzięki starannemu doborowi tytułów już w pierwszych latach działalności mocno zaznaczyło swoją obecność na polskim rynku wydawniczym. Zdobyło uznanie czytelników i krytyków, a także kilka nominacji do prestiżowych nagród literackich.

Oficyna 21 współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Korzystała dotąd m. in. ze wsparcia: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Goethego, Fundacji dla Kultury Pro Helvetia, białoruskiego PEN Clubu oraz Next Page Foundation. Nieraz udanie kooperowała ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, Domem Literatury w Warszawie i Programem 2 Polskiego Radia.

Od 2005 roku wydawnictwo Oficyna 21 jest mecenasem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia organizowanego przez Galerię Literacką przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Od 2014 roku wydawnictwo funkcjonuje w ramach Fundacji Oficyna 21.

Redakcja

Michał Stefański
Redaktor naczelny
  redakcja@oficyna21.pl

Małgorzata Staniewicz
Członek redakcji
  malgorzata.staniewicz@oficyna21.pl

Fundacja

Fundacja Oficyna 21 jest niezależną organizacją pozarządową realizującą misję wspierania kultury i sztuki oraz rozwoju badań naukowych z zakresu humanistyki. Fundacja w nowej formule kontynuuje działalność wydawnictwa Oficyna 21, cieszącego się dużą renomą wśród najbardziej wyrobionych odbiorców literatury współczesnej.

Zgodnie ze statutem Fundacja Oficyna 21 realizuje swoje cele poprzez: finansowanie i organizowanie projektów kulturalnych oraz badań naukowych; fundowanie stypendiów i wyjazdów zagranicznych dla twórców, działaczy kultury oraz naukowców; finansowanie i organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją i prezentacją kultury i badań naukowych z zakresu humanistyki; przede wszystkim zaś - działania wydawnicze.

Priorytetem Fundacji jest promowanie literatury wysokoartystycznej i wspieranie najwartościowszych poszukiwań badawczych z zakresu humanistyki. W tym celu w 2015 roku Fundacja powołała do życia serię wydawniczą Żywa Humanistyka. Prezentowane są w niej prace podejmujące nowe tematy w badaniach humanistycznych, w tym także dzieła wyrosłe z idei humanistyki nieantropocentrycznej.

Od 2016 roku Fundacja Oficyna 21 realizuje także projekty mające na celu upowszechnianie twórczości Drugiej Emigracji, literatury, która - nie licząc wyjątków - wciąż jest słabo obecna we współczesnej refleksji krytycznej i z różnych względów nadal nie funkcjonuje w polskim obiegu czytelniczym.

Od 2022 roku Fundacja Oficyna 21 jest członkiem Koalicji Future Food 4 Climate.

Pobierz Statut Fundacji Oficyna 21

Zarząd Fundacji Oficyna 21

Michał Stefański
Prezes Zarządu
  fundacja@oficyna21.pl

Małgorzata Staniewicz
Członek Zarządu
  malgorzata.staniewicz@oficyna21.pl

Dystrybucja

motyleksiazkowe.pl Beata Motyl
ul. Zwrotnicza 6
01-219 Warszawa
  www.motyleksiazkowe.pl

Virtualo Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
  www.virtualo.pl

Storytel Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 60
00-844 Warszawa
  www.storytel.com

Ateneum Sp. komandytowa
ul. Półłanki 12C
30-740 Kraków
  www.ateneum.net.pl

OSDW AZYMUT Sp. z o. o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
  www.azymut.pl

Audioteka S.A.
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
  www.audioteka.com

X